Pietu parkas 6 sezonas online dating kontaktanzeigen frau sucht mann Saarbrücken

Rated 3.84/5 based on 812 customer reviews

Daug senų ir naujų draugų susirinko nuspręsti šios sąjungos ateitį, pabendrauti ir išsirinkti naują KLJS valdybą.Valdyba 2016-2017 metais daug dirbo, organizuodama renginius jaunimui, ypatingai – dėl dalyvavimo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese Helsinkyje, Suomijoje.Tikriausiai žinote, kad šioje šventėje, šalia kitų tautybių, dalyvaus ir Kanados lietuviai, kurių pasirodymas “Kanados lietuvių dienose -Otavoje” bus liepos 28-tą 2017.Lietuvių dienose dalyvaus virš 300 šokėjų, dainininkų, menininkų ir kt.Tačiau jis, kaip ir kiti spausdinti leidiniai, skaitmeninių ryšių laikais patiria finansinių sunkumų. Sumažėjo prenumeratorių Kaip ir kasmet, į Kanadą sugrįžta Europos sąjungos kino filmų festivalis.Europos Sąjungos kino festivalis – renginys supažindinantis su įvairiu ir turtingu Europos kino paveldu.Primename, kad Tėviškės žiburių laikraštis leidžiamas kas antra savaite.Norintys gauti spalvotą, gaunamą išleidimo dieną laikraštį (jo turinys ir kaina ta pati) prašome pranešti redakcijai savo el. Skaitykite daugiau: TŽ redakcija Gruodžio 1 dieną – Vilniaus Katedros aikštėje, iškilmingo koncerto metu įžiebta pagrindinė sostinės Kalėdų eglė.

“Globalios Lietuvos apdovanojimuose” jau šeštąjį kartą puoselėjant tradiciją pagerbti sėkmingus tarptautinius lietuvius buvo įvertinti ir apdovanoti su Lietuva susiję verslo, kultūros bei mokslo profesionalai, savo darbu, žiniomis ir talentu Pirmasis Tėviškės Žiburių spausdintas numeris ateinančiais metais išeis 2018 metų sausio 3, trečiadienį.

Pirmosios kartos simpoziumo dalyviai iš Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių bendruomenių pristatys Ilgametis Tėviškės žiburių redaktorius, rašytojas, skautų veikėjas Česlovas Senkevičius, mirė Labdaros slaugos namuose ketvirtadienį, spalio 12.

Lankymas ir maldos prie karsto vyks Turner & Porter Peel koplyčioje (2180 Hurontario St., Mississauga) pirmadienį, spalio 16, nuo 6 v.v. Gedulinės Mišios bus aukojamos Lietuvos kankinių šventovėje antradienį, spalio 17, 11 v.r.

Tai ypatinga proga visiems kanadiečiams, nuo rytinės pakrantės iki Vankuverio dalyvauti šiame renginyje, kuris organizuojamas kartu su Europos Sąjungos konsulatais esančiais mūsų miestuose.

Toronte tai bus didžiausias Europos filmų fetivalis, Lapkričio 5, sekmadienį, prieš Mirusiųjų pagerbimui skirtas Mišias Anapilio sodyboje, Kanados lietuvių muziejaus – archyvo salėje, 12 v.d atvykstantis iš Čikagos kun. Vitkus, SJ, pristatys Agnės Zalanskaitės sukurtą naują istorinį dokumentinį filmą “Nepaprasta auka.” Tai dokumentais, prisiminimais pagrįstas pasakojimas apie partizaninį pasipriešinimą sovietizacijai ir sunkius pasirinkimus, su kuriais susidūrė to meto žmonės, kuriems rūpėjo Lietuvos Po sekmingai paruoštos “Sharing Our Stories” parodos, Kanados lietuvių muziejus-archyvas, dalis “Baltic Canadian Imprints” grupės, ruošia simpoziumą.

Leave a Reply